ENERGIOPTIMERING TIL FREMTIDEN

ENERGI-OPTIMERING TIL FREMTIDEN

Er du klar til at opfylde EU’s krav om fjernaflæsning af målere inden 2027?

Lad os gøre overgangen problemfri for dig. Vi guider dig gennem hele processen trin for trin.

Kom på forkant med os.

EED, vedtaget i 2018, er ikke blot et direktiv; det er en nøgle til en mere bæredygtig fremtid i energibranchen. Inden 2027 forventes det at være fuldt implementeret og klar til at omforme vores tilgang til energiforbrug. Men hvad betyder det for dig som ejendomsadministrator?

Lad os udforske det sammen.

Vigtige Milepæle:

Gælder energi, varmtvands- og varmefordelingsmålere (ikke koldt vand!)

2020

Siden oktober 2020 har kravet været, at alle nyinstallerede målere skal være fjernaflæste. Siden januar 2022 har forbrugere med fjernaflæste målere haft krav på at modtage forbrugsnotifikationer hver måned. 

2022

Fra d. 1. januar 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.

2027

D. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre det kan godtgores, at det ikke vil være rentabelt.